Duurzame warmte en CO2 voor glastuinbouw in Greenport Aalsmeer in de versnelling

De ontwikkelingen rondom de verduurzaming van onze energievoorziening in en rond Greenport Aalsmeer gaan heel snel! Dit geldt zowel voor warmte als voor CO2. Laat u op 15 februari bijpraten bij Claus in Hoofddorp vanaf 16.00 uur. In anderhalf uur bent u weer helemaal bij.

Jacob Limbeek, directeur OCAP, praat u bij over de voortgang van de uitrol van het CO2 netwerk voor de Greenport Aalsmeer. In 2018 begint de levering aan PrimA4a en in 2020 wil OCAP in De Kwakel en omgeving, tot en met Nieuw Amstel, operationeel zijn. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Holland. Jacob Limbeek praat u bij over planningen, trac├ęs, volumes en gaat graag met u in gesprek over de levering.

Petrus Postma, manager Warmte en CO2 Greenport Aalsmeer, praat u bij op het gebied van geothermie. Over dat onderwerp is na jaren lobbyen voortgang te melden. Nog in 2018 willen we de hele ondergrond van de Greenport in beeld krijgen. Ook als het gaat om andere (rest)warmtebronnen is er veel in ontwikkeling; van datacenters en bronnetten tot cascadering in de Westas.

Hans van den Berg is aanwezig namens LTO Glaskracht. Hij gaat kort in op de vraag hoe ondernemers zich in vergelijkbare clusters organiseren op de energietransitie en beantwoordt uw vragen over de Aalsmeerse context.

U bent van harte welkom op donderdag 15 februari. Vanaf 15.30 uur staat de koffie klaar bij Claus, Bosweg 19 in Hoofddorp. Het programma start om 16.00 uur.

Ja ik kom naar de bijeenkomst