Green Innovation Cluster

Een belangrijke ambitie van Greenport Aalsmeer is het ondersteunen van tuinbouwbedrijven in de regio om te kunnen blijven innoveren. Waar mogelijk worden daar subsidies voor beschikbaar gesteld. In 2015 is met hulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en de provincie Noord-Holland een start gemaakt met het Green Innovation Cluster in Aalsmeer.

Via dit project hebben bedrijven intensief samengewerkt met kennisinstellingen zoals de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Wageningen University & Research, SIGN en TNO. Zij hebben met elkaar twaalf innovatieve projecten met een scala aan onderwerpen opgepakt die belangrijk zijn voor de tuinbouw: van gewasresten als grondstof, sensoren en data-analyse tot aan genomics en het ontwikkelen van nieuwe soorten met DNA.

Alle twaalf de projecten zijn gebundeld in de brochure ‘Drie jaar Green Innovation Cluster: De Oogst’. Ondernemers en onderzoekers vertellen wat ze hebben onderzocht en - nog belangrijker - wat de resultaten zijn!

Activiteiten