Betere Biologische Bestrijding van Spint

Achtergrond
Biologische bestrijding van plagen door het uitzetten van hun natuurlijke vijanden heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen in de kassen. Een van de eerste producten die commercieel verkrijgbaar was is de roofmijtPersimilis, die spintmijtplagen kan onderdrukken in gewassen zoals tomaat, komkommer, paprika, roos, chrysant. Uit recent onderzoek blijkt dat er met nieuwe kweken een nog efficiëntere Persimilis-lijn voor betere biologische bestrijding van spint mogelijk is.

Doel / Innovatiekans 
Het doel van dit project is om met de kennis uit het onderzoek een nieuwe Persimilis-lijn op te zetten door nieuwe kweken te verzamelen uit de natuurlijke leefomgeving. Deze vernieuwde lijn moet ervoor zorgen dat de tuinbouwsector een betere mogelijkheid heeft om gewassen biologisch te beschermen. Dit leidt tot kwalitatief betere tuinbouwproducten en is winst voor het milieu.  

Tussentijdse resultaten

Tot nu toe zijn de resultaten uit dit project veelbelovend. Er zijn uit de natuur (onder andere Turkije en Sicilië) elf populaties van de roofmijt Persimilis verzameld en in kweek gebracht in het lab van Populatiebiologie (UvA). De veld-populaties onderscheiden zich met hun timing waarop ze op zoek gaan naar nieuwe haarden met de plaag. Dit duidt op een genetische basis voor het verspreidingsgedrag en dat gedrag speelt een belangrijke rol in de manier waarop Persimilis de plaag onderdrukt. Generaties lang consequent selecteren op Persimilis, die vroeg dan wel laat uit een plek met prooien vertrekt, levert genetisch vastgelegde lijnen op. De volgende en laatste stap is om deze nieuwe Persimilis-lijnen tegen elkaar en tegen de Spidex-lijn van Koppert Biological Systems te testen op plaagonderdrukking.

Betrokken partners   
Koppert BiologicalSystems,UvA-IBED