Herkomstbepaling van Nederlandse tuinbouwproducten

Achtergrond
Nederland is de op één na grootste exporteur van tuinbouwproducten ter wereld. Herkomst is een kwaliteitscriterium en een randvoorwaarde voor een duurzame, transparante en gecontroleerde keten en draagt bij aan een sterkere concurrentiepositie van de sector. Voor paprika’s, rozen en bomen is er behoefte aan betrouwbare en snelle toetsen om de herkomst van producten te kunnen controleren. Met de toename van de wereldhandel en de vrije markt ontstaat er ook nieuwe EU-wetgeving over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Deze verschuiving in regelgeving heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken voor de discriminatie tussen voedingsmiddelen van verschillende herkomst, bronnen of landbouwsystemen. Ketenborging door tracking en tracing gebaseerd op informaticatoepassingen zal hierbij in de toekomst niet langer volstaan.

Doel/Innovatiekans
Het doel van dit project is om samen  met de sector methoden te ontwikkelen en databases op te bouwen om de herkomst vast te kunnen stellen van drie Nederlandse tuinbouwproducten:  rozen, paprika’s en bomen. 

Betrokken partners
De Ruiter, Boomkwekerij Gebr. vd Berk B.V., Kwekerij Helderman VOF, UvA-SILS, Swammerdam Instituut, Naktuinbouw

Resultaten tot nu toe
Het Swammerdam Instituut van de Universiteit van Amsterdam heeft samen met Naktuinbouw praktische en betaalbare forensische toetsen ontwikkeld waarmee ze de herkomst van planten kunnen aantonen. In samenwerking met rozenkweker De Ruiter is een methode ontwikkeld om de herkomst van rozen vast te kunnen stellen. De resultaten van een eerste pilotstudie laten zien dat de ontwikkelde methode potentieel heeft om Nederlandse rozen te onderscheiden van bijvoorbeeld rozen uit India en Kenia.