Humicare: duurzaam bevochtigen van lucht, groen geluk op kantoor

Achtergrond
Het binnenklimaat in veel gebouwen laat vaak te wensen over. Een te droge lucht (in de winter) zorgt voor oogirritaties, droge slijmvliezen, gekuch en levert (RV < 40%) kans op schade door scheuren in houten objecten. Planten hebben een aantoonbaar positief effect op het binnenklimaat van gebouwen: ze verdampen water en kunnen daarmee bijdragen aan een constantere luchtvochtigheid. Bovendien breken planten ongewenste vluchtige koolwaterstoffen af.

Doel/Innovatiekans
Bij dit project gaat het om het verbeteren van het binnenklimaat door middel van plantsystemen, die de luchtkwaliteit van ruimtes reguleren. Door een intelligent plantsysteem te ontwikkelen dat bijdraagt aan een aantoonbaar beter binnenklimaat is de markt voor planten strategisch te vergroten. Er zijn twee systemen in ontwikkeling: een losse sensor met aparte ventilatie- en belichtingsunit (Cloudgarden) en een geïntegreerde torenversie (Growup Concepts). 

Betrokken partners
Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), Van der Tol Hoveniers, IntoGreen, Waterdrinker, Nieuwkoop Europe, Priva, Ballieux Organic Architects, Royal FloraHolland, Anthura, VDE Plant, Nederpel Potchrysanten, Clairy, Cloudgarden, Growup Concepts.

Resultaten tot nu toe
Bij Humicare is het gelukt om een multifunctioneel systeem te ontwikkelen dat niet alleen de luchtvochtigheid verbetert maar ook de lucht zuivert van schadelijke vluchtige organische stoffen (VOS).Er is een stabiel sensorsysteem ontwikkeld met een visuele monitor om gebruikers de prestaties van de wand terug te koppelen. Het geventileerde systeem werkt harder naar gelang de luchtkwaliteit slechter is (responsief). Er is ook een mobiele bloementoren voor de kantooromgeving ontwikkeld, waarvan de luchtzuiverende capaciteit wordt getest.