iGreen, draagbaar luchtreinigend systeem

Achtergrond
Luchtverontreiniging is wereldwijd één van de grootste problemen. Vooral gezien de toenemende verstedelijking zal dit nog lang zo blijven. Op de Wibautstraat of de Nassaukade in Amsterdam is het buiten al niet gezond, maar op sommige plaatsen elders in de wereld is het smogprobleem nog vele malen groter. Het is bewezen dat planten lucht reinigen. Het reinigen gebeurt met name in het wortelgebied en ook bladeren houden fijnstof vast. Tijdens smogperiodes kan filtering door planten voor schone lucht zorgen.

Doel/Innovatiekans
Het ontwikkelen en testen van een draagbaar luchtreinigingssysteem, waarbij planten de lucht reinigen en dat gebruikers voorziet van schone lucht tijdens het wandelen of fietsen buiten (fijnstof) en binnen (VOS). 

Betrokken partners   
Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), MKB bedrijven 

Resultaten tot nu toe
Voor iGreen is nu gebruikersonderzoek met kinderen in Rotterdam/Delft verricht. Daarnaast is een scan uitgevoerd in Shanghai/Bejing. Inmiddels is een aangepast prototype ontwikkeld, waarvan de luchtstroom, watergeefsysteem en batterijleven verbeterd zijn. Met een powerpack kun je nu zeker 18 uur op pad.