Natuurlijk Gekleurd

Achtergrond
Er is steeds meer vraag naar natuurlijke grondstoffen. Dit geldt ook voor natuurlijke kleurstoffen zoals Indigo. Deze natuurlijke kleurstof komt voor in diverse planten, die in Nederland(nog) niet commercieel worden geteeld voor de kleurstof.

Doel/Innovatiekans
Het doel van dit project is om met een consortium van partners een duurzaam, zo milieuvriendelijk mogelijk geteeld en verwerkt indigo te gaan produceren. Het consortium brengt de belangen van de verschillende ketenpartners bij elkaar en onderzoekt de mogelijkheden om gezamenlijk tot locale, duurzame, rendabele business te komen voor natuurlijk indigo.

Betrokken partners    
TNO, Wageningen UR Glastuinbouw, FeyeCon, Indigo People, ExPlants Technologies, Holland Biodiversity, LKP Plants en Elstgeest Potplanten.

Bekijk hier een kort filmpje over de mogelijke teelt van indigo in Aalsmeerse kassen! 

Resultaten tot nu toe
Het onderzoek is erop gericht om erachter te komen hoeveel indigo er in het blad zit, of het gewas jaarrond in de kas geteeld kan worden en of dit een goede kwaliteit indigo oplevert.

Om dit te onderzoeken zijn de planten Indigo feratinctoria en Polygonumtinctoria van verschillende herkomsten verzameld en in een kas geteeld. Hierdoor is duidelijk geworden hoeveel kilogram polygonum-blad op jaarbasis geteeld kan worden: uit het blad is op verschillende tijdstippen Indigo geëxtraheerd en op basis van deze metingen kan beoordeeld worden of de teelt van indigo-houdende planten in een  ‘warme’ kas een goede businesscase kan zijn.

De conclusie is dat dit niet het geval is. Hieruit volgt de keuze om wel met polygonum door te gaan, omdat er wel vraag is naar deze mooie tint indigo, maar dat het onderzoek buiten en in een koude kas voorgezet zal worden.