Ontwikkelen van rendabel proces voor omzetten van levulinezuur uit biomassa in waardevolle grondstoffen

Achtergrond
Biomassa wordt steeds meer erkend als een waardevolle grondstof als alternatief voor aardolie voor de productie van brandstoffen en chemicaliën. Houtpulp (LC biomassa) is de belangrijkste bron van hernieuwbare koolstof. Het verwijst naar biomassa die bestaat uit cellulose, hemicellulose en lignine en is beschikbaar in enorme hoeveelheden (honderden miljarden ton), waarvan we vandaag de dag slechts 3% van gebruiken. 

Doel / Innovatiekans
 In dit project werken de Universiteit van Amsterdam en Green Future Biochemicals samen aan de ontwikkeling van chemische bouwstenen op basis van levulinezuur. Levulinezuur is een belangrijk tussenproduct voor de chemische industrie en wordt gewonnen uit cellulose, bijvoorbeeld van houtige vezels van gewasresten. Het zijn bouwstenen van brandstoffen, chemicaliën en duurzame oplosmiddelen, met een enorme marktkans en een geschatte jaarlijkse groei van meer dan 8%.

Tussentijdse resultaten
In het project is onderzoek gedaan naar de omzetting van levulinezuur naar esters, gebruik makend van een aantal vaste stof katalysatoren, stoffen die specifieke chemische omzettingen sturen en versnellen. Dit is zowel in stilstaande als continue reactors gedaan. De experimenten hebben veel informatie opgeleverd over de specificiteit en de praktische toepasbaarheid van de verschillende katalysatoren bij de omzetting van levulinezuur in andere gewenste verbindingen.
De eindproducten van deze omzettingen kunnen onder andere gebruikt worden in de productie van biologisch afbreekbare reinigingsproducten.

Betrokken partners   
GF Biochemicals, UvA-HIMS