Plant virus diagnostiek met small-RNA sequencing

Achtergrond
In de afgelopen jaren zijn een aantal studies verschenen waarin identificatie van bekende en onbekende plantenvirussen plaatsvindt door nauwkeurige identificatie van kleine RNA-moleculen (sRNA sequencing). In een ‘pilot experiment’ hebben de onderzoekers in dit project aangetoond dat deze methode in principe bruikbaar is op monsters van plantenmateriaal dat al ziekteverschijnselen vertoont. 

Doel / Innovatiekans
Specifiek zal worden onderzocht hoe plantenmateriaal bemonsterd moet worden, d.w.z. waar (symptomatische, niet symptomatische en latente regionen) en wanneer. Mogelijk nog voor symptomen zichtbaar zijn.

Resultaten tot nu toe
De Universiteit van Amsterdam heeft in dit project een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om plantenmateriaal op een groot aantal virussen te screenen én om per virus de meest onderscheidende RNA-moleculen te identificeren. Met een nieuwe test kan, tegen relatief lage kosten, dat virus in planten aangetoond worden. In de laatste fase van het project zullen deze tests verder onderzocht en verbeterd worden op betrouwbaarheid en gevoeligheid.  

Betrokken partners
Naktuinbouw, UvA-SILS