Unibot

Achtergrond
Informatievoorziening wordt steeds belangrijker om de juiste teeltbeslissingen te kunnen nemen. De laatste jaren zijn er tal van nieuwe sensoren ontwikkeld zoals draadloze temperatuur en vochtigheid sensoren en sensoren voor hyperspectraal, fotosynthese, luchtkwaliteit, plantmonitoring etc. Maar er zijn twee problemen waardoor de informatie uit deze sensoren niet optimaal benut kan worden:

  • De sensoren meten op één positie in de kas; deze is doorgaans niet representatief voor een individuele plant;
  • De sensoren geven een eenzijdig beeld, terwijl een teler bij voorkeur een beslissing neemt op basis van een complete set aan data. Nu moet de kweker zelf de verbanden leggen tussen een aantal meetwaarden.

Doel/innovatiekans
In dit project is in beeld gebracht welke sturingsparameters de teler gebruikt, zodat inzichtelijk is welke data van belang zijnvoor gewasgroei. Daarnaastis er een analyse uitgevoerd bij telers en sensorleveranciers welke innovatievraagstukken er spelen, en welke activiteiten op dit vlak ontwikkeld worden.

Betrokken partners
TNO, Demokwekerij Westland