Vercommercialiseren van het plantaardige product micro-algen

Achtergrond
Micro-algen (micro-wieren) zijn microscopisch kleine waterplantjes, die bekend staan als ’s werelds rijkste natuurlijke voedselbronnen met een hoge voedingswaarde. Deze nutritionele waarde maakt dat zij uitstekend geschikt zijn als voedselbron voor mens, dier en plant. Binnen de groep micro-algen bestaat grote variatie in bouw, stofwisseling, samenstelling en tolerantie voor milieufactoren. Het aantal soorten is geraamd op 80.000, waarvan de meesten nauwelijks gekarakteriseerd zijn. Dit betekent dat er een enorm potentieel beschikbaar is voor nieuwe toepassingen.

Doel / Innovatiekans
Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de technische en commerciële haalbaarheid van het gebruik en inzetbaarheid van micro-algen en inhoudsstoffen, door de praktijkervaring met micro-algen en wetenschappelijk expertise op het gebied van specifieke inhoudsstoffen en microbiologie aan elkaar te koppelen.

Resultaten tot nu toe
Het onderzoek door de UvA en Algae Innovations levert meer inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de functionaliteit van micro-algen voor de groei van planten. Micro-algen blijken complex van samenstelling en bevatten diverse stimulerende eigenschappen voor de plant. Naast de belangrijke inhoudsstoffen is ondermeer aangetoond dat het product ook de microbiële activiteit van het bodemleven stimuleert. Het onderzoek draagt hiermee in belangrijke mate bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van de functionaliteit van het product.

Betrokken partners   
Algae Innovations Netherlands BV, UvA-SILS 

Lees ook het interview met duurzaam ondernemer Ad van Vugt van Algae Innovations Netherlands BV: "We wisten dat onze algen iets goed deden voor de groei van planten, maar nu weten we ook waarom".