Bijna 1 op de 7 boeren en tuinders levert producten via een korte keten aan de consument

Het aantal agrarische bedrijven dat zijn producten afzet via een korte keten is in de periode 2017-2020 met ruim een kwart toegenomen. Dit blijkt uit de monitor Korte ketens van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat is gebaseerd op data tot 1 april 2020.

Op april 2020 zijn er in Nederland 7.234 primaire agrarische bedrijven die (een deel van de) door hen geproduceerde of bewerkte voedsel- en sierteeltproducten afzetten via een korte keten. De totale opbrengst door verkoop via korte ketens op agrarische bedrijven komt op minimaal 1,36 miljard euro over een periode april 2019 t/m maart 2020. Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen provincies, maar overal is er een groei.

De bedrijven met een afzet via de korte keten (hierna ‘korteketenbedrijven’) vertegenwoordigen 13,7% van alle primaire agrarische bedrijven. Van hen verkopen 3.401 bedrijven uitsluitend rechtstreeks aan de consument, 2.107 bedrijven alleen via één tussenschakel, en 1.726 zowel rechtstreeks als via één tussenschakel. In dit onderzoek wordt een korte keten gedefinieerd als afzet rechtstreeks of via één tussenschakel aan de consument. De monitor is berekend tot april 2020, dus het volledige effect van Covid-19 is niet meegenomen.

Lees hier het hele bericht.