Europese steun voor project rondom verduurzamen van gewasteelt met micro-wieren

Kunnen microwieren in de toekomst ingezet worden als groeiverbeteraar van tuinbouwgewassen? Dat zal moeten blijken uit het project Verduurzamen van gewasteelt met micro-wieren, dat onlangs is gestart met steun van het subsidieprogramma POP3 EIP-AGRI (Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw). In dit 3-jarig project werken Algae Innovations Netherlands, tuinbouwondernemers, Greenport Aalsmeer en de Universiteit van Amsterdam samen om te kijken hoe mirco-wieren gekweekt kunnen worden om ze in te zetten als groeiverbeteraar. Het project krijgt financiële ondersteuning van de provincie Noord-Holland en de Europese Unie.

Uit eerder onderzoek blijkt dat het toevoegen van een specifieke soort micro-wieren in vaste of vloeibare vorm aan gewassen een positieve werking heeft de groeicyclus: de wortel-, blad- en vruchtvorming is aantoonbaar beter. Voordat deze ontwikkeling echt omgezet kan worden in een commerciële activiteit moet er nog een aantal stappen worden gezet.

In dit project wordt onderzocht wat de bandbreedte van de kweekomstandigheden is, waarbij de micro-wieren het gewenste positieve effect hebben op sier- en consumptiegewassen. Dit is belangrijk omdat de micro-wieren uiteindelijk op meerdere locaties geproduceerd zullen gaan worden onder verschillende omstandigheden. Om de functionaliteit van de micro-wieren te waarborgen is het een vereiste dat de unieke samenstelling van het product reproduceerbaarheid is op verschillende locaties.

Er is ook aangetoond dat micro-wieren in staat zijn om efficiënt voedingsstoffen uit reststromen te halen en tegelijkertijd milieubelastende verbindingen af te breken. Het positieve effect van deze bijzondere micro-wieren op de groei van gewassen maakt het ook mogelijk om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Deze toepassing past uitstekend bij de doelstelling van de sector waarin wordt gestreefd naar verduurzaming van de productieketen (kringlooplandbouw).

Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.