Holland Flower Alliance zet in op groei sierteelthandel via Amsterdam

Even voorstellen: de Holland Flower Alliance! 

Vorig jaar zetten Schiphol en Greenport Aalsmeer de vraag centraal hoe deze regio werelwijd de preferred flower hub kunnen blijven. Hoe kan de handel in sierteelt producten verder worden uitgebreid en weggelekte handel worden teruggehaald? Een inventarisatie van de knelpunten en doelen werd gemaakt en betrokken ketenpartijen werden benaderd. Daarna bleef het even stil. Want wie ging de kar nou trekken? Drie bedrijven zetten nu de boel in beweging met de Holland Flower Alliance. In de nieuwe alliantie worden de krachten gebundeld van Royal FloraHolland en Schiphol Cargo en KLM Cargo, de vrachtdivisie van Air France KLM. De partijen zijn allemaal marktleider op hun terrein en samen vormen ze een speler van formaat in het aanbieden, vervoeren en overslaan van kwalitatief hoogwaardige sierteeltproducten via een fijnmazig netwerk van routes van en naar honderden bestemmingen wereldwijd.

KLM belangrijke partner Holland Flower Alliance

In de aanloop naar de oprichting van de alliantie is gesproken met alle partijen uit de sierteeltketen, zo ook met een aantal bloemenhandelaren. Op basis van de gesprekken werd in november vorig jaar een manifest met actiepunten opgesteld. Coen Meijeraan van Royal FloraHolland: “Een van de punten was de vrachtcapaciteit in beeld brengen. Dat is afgerond. Winstpunt nu is dat KLM heeft toegezegd dat zij de sierteelt blijft bedienen en zelfs meer capaciteit op de bloemenroutes toevoegt.” KLM gaat drie Boeings dedicated inzetten voor het vervoer van bloemen en planten naar de bloemenmarkten waar ze op vliegt, met name Oost-Afrika en Zuid-Amerika. De rest van de wereld gaat bediend worden via vervoer in de belly van passagiersvliegtuigen of anders de partners van KLM.

Optimalisering van de keten

“Er is meer, want KLM gaat ook actief meedenken over het optimaliseren van de logistieke keten. Het zal dus niet langer zo zijn dat partijen uit de keten naar elkaar wijzen, maar dat we samen gaan kijken hoe we zaken kunnen verbeteren.” Concreet betekent dit dat er geregeld overleg komt. De eerste sessies tussen de operationele afdelingen van Royal FloraHolland, KLM Cargo en Schiphol zijn al achter de rug. Vanuit de praktijk beschrijven zij de ideale keten voor de kwetsbare sierteeltproducten. Ook wordt onderzocht of het mogelijk wordt een standaard in te voeren voor verpakkingen. “En de IT-systemen worden op elkaar afgestemd via een platform waarop alle spelers worden aangesloten.”

Marketing preferred flower hub

De alliantie wil de regio met marketing actief gaan presenteren als dé Europese hub voor sierteeltprodukten. De partijen hebben hier allemaal budget voor vrijgemaakt. Ook moet er veel lobbywerk worden gedaan met als doel de verlaging van de tarieven en daarmee kosten en de samenwerking met de douane en NVWA.

Open alliantie voor iedereen

De alliantie achter de preferred flower hub wordt overigens met nadruk een open alliantie: “De Holland Flower Alliance is er voor en door de gehele keten”, besluit Meijeraan.