Jeroen Larrivee start als consultant Energietransitie Glastuinbouw bij Greenport Aalsmeer

Vanaf 3 augustus is er een nieuw gezicht bij Greenport Aalsmeer: Jeroen Larrivee gaat aan de slag als consultant Energietransitie Glastuinbouw. Hij gaat niet alleen aan het werk voor Aalsmeer, hij gaat ook van start bij Greenport Noord-Holland Noord. Hij stel zich graag voor! 

‘Mijn naam is Jeroen Larrivee en ik ben adviseur energietransitie glastuinbouw. Ik ben een generalist met verstand van energietechniek, duurzaamheid en business cases. Ik voorzie de land- en tuinbouw en de grootzakelijke markt van onafhankelijk advies over optimale duurzame technieken en energiebesparingen. Ik probeer op heldere wijze uit te leggen waar de meeste winst te behalen is: van het opstellen van energievisies tot het door vertalen naar een werkbaar concept.

Daarbij beperk ik mij tot duidelijke relevante informatie zonder mijn opdrachtgevers of partners te overladen met technische details. In mijn rol voor zowel Greenport Aalsmeer als Greenport Noord-Holland Noord sta ik in contact met ondernemers, overheden en ontwikkelaars. Samen gaan we kansen zoeken en realiseren.

Ik ga me onder andere bezig houden met het aanjagen van de regionale duurzaamheidsprogramma’s van de beide greenports en het leggen van de verbinding met de nationale transitietafel Energietransitie van Greenports Nederland. Een belangrijke taak hierbij is om met de gebiedsgerichte aanpak aan de slag te gaan in de regio’s: één van de belangrijkste afspraken uit het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord. Een andere belangrijke taak is aansluiting zoeken bij de Regionale Energie Strategieën (RES-en) en het ontwikkelen van een goed netwerk met ondernemers voor de verdere verduurzamingsopgave.

Geothermie staat hoog op de agenda bij Greenport Aalsmeer. Projectontwikkelaar D4 heeft een opsporingsvergunning voor een warmtekavel aangevraagd. D4 leidt dit project voor Shell en Fiander. Zij hebben Greenport Aalsmeer benaderd om samen met Glastuinbouw Nederland en de ondernemers in de regio te kijken naar de mogelijkheden. We willen met elkaar kijken of er mogelijkheden zijn om aardwarmte te benutten voor verwarming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw. Mijn rol hierin is om een goede samenwerking op te zetten tussen gemeenten, ondernemers en D4. Hiervoor gaan we met elkaar een plan van aanpak opstellen. Er is genoeg te doen. Graag tot ziens!’

Jeroen Larrivee is bereikbaar via jeroen@greenportaalsmeer.nl.