Maatregelen voor tuinbouwbedrijven i.v.m. gevolgen coronacrisis

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouwsector. Als Greenport Aalsmeer zullen we de ondernemers in de regio waar mogelijk ondersteunen met informatie. Daarnaast staan we in nauw contact met Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland, Royal FloraHolland en andere branche-organisaties, om zo de beschikbare informatie zo actueel mogelijk te houden.

Uitstel belastingen

Bedrijven kunnen uitstel van betaling aanvragen bij belastingdienst. Meer informatie en voorwaarden

Borgstellingsregeling (BMKB) of overbruggingskrediet

Mkb’er kunnen een verzoek aan overheid doen om garant te staan voor leningen, dit kunt u vanaf 16 maart aanvragen. Meer informatie en voorwaarden. 

Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. U kunt een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Internationale relaties

Bent u een tuinbouwbedrijf dat internationaal zaken doet, kijk dan op www.rvo.nl om meer informatie te verkrijgen over landen en maatregelen. 

Veelgestelde vragen en antwoorden werkgevers

De Rijksoverheid heeft een speciale pagina met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u ook contact opnemen met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket of bellen naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).