Sander van Voorn heeft nieuwe functie bij de gemeente Almere

Sander van Voorn, programmamanager van Greenport Aalsmeer, gaat de greenport verlaten. Hij gaat per 1 februari
2019 aan de slag als Programmamanager Groene en Gezonde Stad voor de gemeente Almere. Vanuit die functie is hij verantwoordelijk voor de verduurzaming van de stad: stimuleren van de circulaire economie, invoeren nieuwe vormen van energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit/ natuurontwikkeling, voeding, duurzame mobiliteit e.a.

Het stichtingsbestuur buigt zich momenteel over zijn opvolging.