Update monitor duurzame landbouw Noord-Holland 2021

Eind juni 2021 zijn in het dashboard Duurzaamheidprestaties land- en tuinbouw Noord-Holland een groot aantal thema’s en indicatoren voorzien van recente cijfers en analyses. De opdracht hiervoor is gefinancierd vanuit de provincie Noord-Holland.

In 2020 telde de provincie Noord-Holland nog ongeveer 3.460 primaire land- en tuinbouwbedrijven. Ten opzichte van 2019 was dit een daling van circa 1,6%. Sinds 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven gehalveerd. Anno 2020 ligt nog steeds iets meer dan de helft van de Nederlandse bloembollenbedrijven in Noord-Holland.

Bijna 19% van de agrarische bedrijven in Noord-Holland (654 bedrijven) zet in 2020 (een deel van hun) producten af via een korte keten, waarbij er 1 of helemaal geen schakel meer zit tussen de producent en de consument. Dit aandeel ligt in deze provincie hoger dan gemiddeld voor heel Nederland. Het aandeel van deze zogenaamde korteketenbedrijven ligt het hoogst voor de bedrijfstypen blijvende teelt (fruit) en overig landbouw (gewas combinaties, gewas-veecombinaties). De grondgebonden bedrijfstypen akkerbouw en melkvee blijven enigszins achter.

In 2020 kan op basis van de Standaardverdiencapaciteit (SVC) een derde van de land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Holland worden ingedeeld bij de zeer kleine (SVC van minder dan 25.000 euro) en 16% bij de zeer grote bedrijven (SVC groter dan 250.000 euro). Deze zeer kleine bedrijven namen in dat jaar in totaal 1% van de totale SVC in de provincie voor hun rekening en de zeer grote 73%. Het belang van de grotere bedrijven in het totaalbeeld neemt toe. De zeer grote bedrijven komen vooral voor bij de bloembollen- en bij de glastuinbouwbedrijven. De SVC is een kengetal dat op basis van normen de gestandaardiseerde toegevoegde waarde van een bedrijf weergeeft.

Lees hier het hele bericht.