Wat hebben we gedaan in 2016

Arbeidsmarkt en Onderwijs 2016

Het wegwerken van het tekort aan instroom van jonge en gekwalificeerde werknemers en het verbeteren van de aansluiting tussen de de wensen vanuit het bedrijfsleven en het lesprogramma van het onderwijs zijn de belagnrijkste doelstellingen. Zo is Greenport Aalsmeer partner van Groen onderwijscentrum die in 2016 tal van activiteiten organiseerde om deze doelen te bereiken, onder andere:

  • Go cafés voor kennis en onderwijs voor ondernemers
  • Werk maken van Talent Terug

Terug

Greenport Aalsmeer is partner van en werkt
samen in het Groen onderwijscentrum:

inforaphic-onderwijs-1.jpg

Greenport Aalsmeer werkt samen met partners aan het
koppelen van werkzoekenden aan tuinbouwbedrijven:

inforaphic-onderwijs-2.jpg