Wat hebben we gedaan in 2016

Communicatie

Als organisatie met verbinden hoog in het vaandel is goede communicatie een sleutelwoord. Communicatie kan ook bijdragen aan versnelling van innovaties, herstructurering en kennisuitwisseling. Greenport Aalsmeer. 

Terug

Communicatie activiteiten en middelen

inforaphic-communicatie.jpg