Wat hebben we gedaan in 2016

Ruimte 2016

Stimuleren herstructurering, modernisering en verduurzaming van het teeltareaal is het doel van de Uitvoeringsagenda met concrete actiepunten. In 2016 is gestart met de uitvoering hiervan. Zo is gestart met de 400+ keukentafelgesprekken met ondernemers in alle tuinbouwgebieden in Greenport Aalsmeer. De voortgang is te volgen via de kaart waarin alle tuinbouwgebieden zijn uitgelicht.

Terug

Samenwerking Uitvoeringsagenda Ruimte

inforaphic-ruimte.jpg