Wat hebben we gedaan in 2016

Verbinden - Versterken

De kracht van een netwerkorganisatie als Greenport Aalsmeer ligt mede in haar vermogen tot samenwerken. Niet alleen met de organisaties en bedrijven die in onze stuurgroep zijn vertegenwoordigd, maar ook met tal van andere zoals in Tuinbouw Nederland BV en in de Metropoolregio Amsterdam. Greenport Aalsmeer 2016 staat met haar netwerk voor Verbinden en Versterken van het sierteeltcluster.

Terug

Greenport Aalsmeer is samenwerkingsverband van:
Overheid – Onderwijs – Ondernemers

inforaphic-verbinden.jpg