Wat hebben we gedaan in 2017

Introductie

Wat heeft Greenport Aalsmeer gedaan om het sierteeltcluster te versterken? Aan welke concrete acties en projecten is gewerkt om de doelen te bereiken op het gebied van ruimte en duurzaamheid, bereikbaarheid, kennis en innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en imago?

In 2017 lag de focus op het onderwerp ruimte: de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer. Dit gaat over herstructurering van verouderde gebieden, over ontwikkelen, innoveren en verduurzamen van kansrijke en nieuwe tuinbouwgebieden. Ook is veel energie ingezet op het stimuleren van innovaties en op duurzame warmte en CO2. Bij de thema’s leest u meer over de concrete projecten en activiteiten.

2017 in vogelvlucht

20080411-M063.jpg

Verbinden en Versterken

De kracht van een netwerkorganisatie als Greenport Aalsmeer ligt mede in haar vermogen tot samenwerken. Niet alleen met de organisaties en bedrijven die in onze stuurgroep zijn vertegenwoordigd, maar ook met tal van andere zoals in Tuinbouw Nederland BV en in de Metropoolregio Amsterdam. Greenport Aalsmeer 2016 staat met haar netwerk voor Verbinden en Versterken van het sierteeltcluster.

Communicatie

Communicatie is een belangrijke tool voor Greenport Aalsmeer om kennis over te brengen, om te verbinden en om te inspireren. In het jaarverslag laten we dan ook graag zien wat we op het gebied van communicatie hebben gedaan.

De meeste projecten en activiteiten uit 2017 lopen in 2018 gewoon door.

Hebt u vragen?
Laat het ons weten via:

info@greenportaalsmeer.nl