Wat hebben we gedaan in 2017

Arbeidsmarkt en Onderwijs 2017

Het verkleinen van het tekort aan instroom van jonge en gekwalificeerde werknemers en het verbeteren van de aansluiting tussen de wensen vanuit het bedrijfsleven en het lesprogramma van het onderwijs zijn belangrijke doelstellingen. Dankzij een landelijke subsidie voor het Groen onderwijscentrum kan in 2017 worden gestart met een reeks activiteiten om voldoende mensen voor de tuinbouwsector te krijgen en behouden. Daarbij werken onderwijs en het bedrijfsleven nauw samen.

In 2017 waren er zeven Go cafés voor kennis en onderwijs voor ondernemers: onder andere over robotisering en het nieuwe veredelen. Ook is in 2017 voor de 2e keer Green Unplugged georganiseerd: ruim 500 scholieren hebben de tuinbouw bezocht en deden mee aan groene workshops.

Groen onderwijscentrum en Werkgever Servicepunt (WSP) werken samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in contact te brengen met de glastuinbouw in de regio. Zo zijn er meerdere workshops ‘werken in de groene sector’ gegeven. Vijftien boekettenmakers gingen na de workshops ook aan het werk bij bedrijven in Greenport Aalsmeer.

Terug