Wat hebben we gedaan in 2017

Innovatie 2017

Het beschikbaar maken en delen van kennis en het tot waarde maken voor het bedrijfsleven is belangrijk om als regio innovatief te blijven en de (internationale) concurrentie voor te blijven. Met de projecten binnen Green Innovation Cluster wordt gewerkt aan 12 concrete projecten, samen met 30 samenwerkende partijen met maar een doel: innovatieversnelling in de sector stimuleren.

Er waren themabijeenkomsten over Market Intelligence & ICT en Blooming Cities (over het belang van groen in de bebouwde omgeving). 

Terug