Wat hebben we gedaan in 2017

Ruimte 2017

Na het vaststellen van de Uitvoeringsagenda Ruimtezijn in 2017 de ondernemersverkenningen uitgevoerd. Met deze verkenningen zijn 789 bedrijven onderzocht, waarvan er 326 persoonlijk zijn geïnterviewd; goed voor 80% van het glasareaal. Met deze verkenningen is in kaart gebracht wat de wensen van de ondernemers in de regio zijn ten aanzien van hun locatie: blijven, verplaatsen, uitbreiden of stoppen. Aan de hand van deze gegevens kan Greenport Aalsmeer samen met ontwikkelingsbedrijf HOT concreet met de ondernemers aan de slag. HOT is verantwoordelijk voor uitvoering en financiering.

Terug

Samenwerking Uitvoeringsagenda Ruimte

GreenportAalsmeer_Jaarverslag_2017_Ruimte.png