Wat hebben we gedaan in 2017

Verbinden - Versterken

De kracht van een netwerkorganisatie als Greenport Aalsmeer ligt mede in haar vermogen tot samenwerken. Niet alleen met de organisaties en bedrijven die in de stuurgroep van de greenport zijn vertegenwoordigd, maar ook met tal van andere zoals Greenport Holland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en in de Metropoolregio Amsterdam. Greenport Aalsmeer 2017 staat met haar netwerk voor Verbinden en Versterken van het sierteeltcluster.

Terug

Greenport Aalsmeer is samenwerkingsverband van:
Overheid – Onderwijs – Ondernemers

GreenportAalsmeer_Jaarverslag_2017_Verbinden.png